Skriv ut

Arrangörer

DIS-MITT är i år tillsammans med Sveriges Släktforskarförbund arrangörer av Släktforskardagarna i Gävle.
Föreningen DIS-MITT är en regional förening i MITT-Sverige (XYZ-länen) vars medlemmar är intresserade av att använda datorn som hjälp vid släktforskning - detta oavsett vilket dataprogram som används.

DIS-MITT startade den 15 november 1992 och har nu ca 990 medlemmar från i huvudsak Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

DIS
Föreningen DIS står för "Datorhjälp i Släktforskningen" och är vår rikstäckande moderförening med över 27000 medlemmar, till vilken även DIS-MITTs medlemmar skall vara anslutna.

DIS har i egen regi skrivit program för släktforskare, vilka fortlöpande underhålls och utvecklas av föreningens medlemmar. I synnerhet släktforskarprogrammet DISGEN har fått stor spridning bland medlemmarna. Programmen säljs endast till medlemmar.

DIS-MITTs verksamhet
Medlemsträffar med föredrag och demonstrationer av datorprogram för släktforskare
Kursverksamhet i bl a DISGEN, bildhantering, släktboksframställning m.m.
Fadderverksamhet med råd och hjälp vid inköp av dator och dataprogram samt vid installation
DIS-MITTs hemsida
Medlemsbladet DIS-MITT-Nytt, som utkommer med 4 nr/år
Samarbete med släktforskarföreningarna i regionen

Besök hemsidan för DIS-mitt - www.dis-mitt.se - klicka här!

 

 

Sveriges Släktforskarförbund (SSf) bildades 1986 och är ett  sammanhållande organ för den svenska släktforskarrörelsen.

Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskningen
som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.

Sveriges Släktforskarförbund är en partipolitiskt och religiöst
obunden organisation, som verkar enligt vedertagna demokratiska principer.
Högsta beslutande organ är den årliga riksstämman, där medlemsföreningarnas ombud har rösträtt. På stämman utses en styrelse (ordförande plus tio ledamöter) med uppgift att verkställa besluten.

Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen Rötter, som inkluderar Wiki-Rötter, Anbytarforum, Förbundsnytt och ger ut Släktforskarnas årsbok och tidskriften Släkthistoriskt Forum.

Enskilda personer kan inte bli medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund, som är ett förbund av släktforskarföreningar.

Besök Sveriges Släktforskarförbunds hemsida - www.genealogi.se - klicka här!

Sök

Huvudsponsor

Annonsörer (2)

Arkiv Digital online

Samarbetspartner

Huvudarrangörer

Vill du annonsera här?

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hämta annonsprislista - klicka här!

Hämta beställningsblankett för annonser - klicka här!

Det är inte längre möjligt att beställa annons i programkatalogen.