Skriv ut

Information - Utställare

Obs! Uppdaterad monterkarta - klicka här!


ABM-Gruppen i Gävle - http://abmgavleborg.wordpress.com
ABM-Gruppen, Arkiv Gävleborg - www.arkivgavleborg.se
ABM-Gruppen, Gävle Stadsarkiv - www.gavle.se/stadsarkiv
ABM-Gruppen, Landstingsarkivet Gävleborg - www.gavle.se/Kommun
ABM-Gruppen, Länsbiblioteket Gävleborg - www.lg.se/lanbib
ABM-Gruppen, Länsmuseet Gävleborg - www.lansmuseetgavleborg.se
ABM-Gruppen, Stadsbiblioteket Gefle Vapen - www.gavle.se
ABM-Gruppen, Sveriges Fängelsemuseum - www.fangelsemuseet.se
ABM-Gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum - www.trafikverket.se/Museer
MONTERNUMMER
: information kommer
.

Ancestry  - www.ancestry.se
Ancestry.se är tjänsten för dig som vill börja släktforska. Ancestry erbjuder inte bara kyrkböcker utan även 30 miljoner släktträd från hela världen som kan ge dig värdefulla ledtrådar när du bygger ditt eget träd.
MONTERNUMMER: 12 Idun

Archive in Lindsborg, Kansas
Arkivet hos County Museum i Lindsborg innehåller dokument från lokala myndigheter, skolor, kyrkor och andra organisationer. Eftersom många svenska emigranter slog sig ned i Kansas är arkivens samlingar av intresse för både amerikanska och svenska släktforskare.
MONTERNUMMER: 14 Balder

Arkiv Digital - www.arkivdigital.se
ArkivDigital har cirka 34 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument. Vare sig du är nybörjare eller mer erfaren kan du med hjälp av ArkivDigitals program online enkelt släktforska via Internet.
MONTERNUMMER: 20 Idun

Atremi AB - www.atremi.se
Atremi bokförlag arbetar utifrån affärsidén att till en rimlig kostnad möjliggöra för såväl föreningar som enskilda att ge ut sin bok. Att dokumentera en tid, en bygd, en släkt eller att få berätta sin historia är allas rättighet. Dessa skrifter kan utgöra källor till kunskap och glädje för många.
MONTERNUMMER: 7 Idun

Blekinge Släktforskarförening - www.blekingesf.se
MONTERNUMMER: 26 Idun

Bohusläns Hembygdsförbund - www.hembygdbohus.se
MONTERNUMMER: 31 Idun

Bohusläns Museum - www.bohuslansmuseum.se
MONTERNUMMER: information kommer

 Borgsjö Hembygdsförening - www.borgsjohembygd.se
Borgsjö hembygdsförening är en av de största hembygdsföreningarna i Medelpad. Hembygdsföreningen stöder släkt- och hembygdsförening  på olika sätt. Bland annat genom hemsidan, där du kan hitta många porträtt som har digitaliserats. Föreningen erbjuder även antavlor som överbrygger att kyrkböckerna brann upp 1844. De ger ut den matnyttiga årsskriften Borgsjöbygden och deltar i ett kulturarvsprojekt som Ånge kommun driver.
En viktig fråga för föreningen är hur skannat material ska kunna göras tillgängligt för lokalhistorisk forskning. Tillsvidare ska byskivorna tas fram och kommer att säljas billigt.

MONTERNUMMER: 24 Idun

Centrala Soldatregistret - www.soldatreg.se
MONTERNUMMER: Centrala Soldatregistret är samordningskansli för 17 lokala soldatregister vilka registrerar uppgifter om den indelte soldaten. Materialet insänds till vårt kansli i Axvall som sedan lägger ut det på nätet via DIS hemsida. Vi svarar på frågor, informerar om indelningsverkets organisation och hjälper Dig med uppgifter ur databasen där det finns 350 000 indelta soldater från de flesta av Sveriges län. I vår monter kan Du köpa böcker om Soldatens liv och leverne. Gör som nästan en miljon andra släktforskare gjorde under 2011, gå in på vår hemsida www.soldatreg.se och sök Din indelta soldat och få i vår monter ytterligare information om soldaten.
MONTERNUMMER: 7 Balder

Culture & Kin AB - www.cultureandkin.com
Culture & Kin erbjuder svensk kultur, släktforskning och guidade turer och evenemang i Hälsingland är deras specialitet.
De erbjuder släktforskning för den som vill söka sitt svenska ursprung och/eller nu levande ättlingar såväl i Sverige som i Nordamerika. De håller även föredrag om den svenska emigrationen till Nordamerika.
MONTERNUMMER: 9 Idun

DIS - www.dis.se
Föreningen DIS - Datorhjälp i släktforskningen - är världens första och största förening för datorhjälp i släktforskningen.
DIS har som idé att ge släktforskar- och datorstöd för medlemmarna i samverkan med arkiv och andra släktforskarorganisationer.
MONTERNUMMER: 1 Balder

DIS-MITT - www.dis-mitt.se
Föreningen DIS-MITT är en regional förening i MITT-Sverige (XYZ-länen) vars medlemmar är intresserade av att använda datorn som hjälp vid släktforskning - detta oavsett vilket dataprogram som används. Föreningen DIS står för "Datorhjälp i Släktforskningen" och är vår rikstäckande moderförening med över 27000 medlemmar, till vilken även DIS-MITTs medlemmar skall vara anslutna.
MONTERNUMMER: 2 Balder

DIS Norge - www.disnorge.no
DIS-Norge är Norges största förening för släktforskare, med över 9.000 medlemmar. DIS-Norge blev till 12 januari 1990 och föreningens mål är att skapa ett landsomfattande forum för släkt- och personhistoria där databehandling och Internet används som hjälpmedel, sprida kunskap om detta och för övrigt uppmuntra till släktforskning i Norge.
MONTERNUMMER: 3 Balder

DIS Sör Tröndelag, Trondheim - http://st.disnorge.no/
DIS-SørTrøndelag er et av distriktslagene i DIS-Norge Slekt og Data og har vel 700 medlemmer.
Vi har de senere årene fått laget flere cd'er med søkbare databaser hvor du finner avskrift av kirkebøker, folketellinger, emigrantlister, sjømannsprotokoller m.m.
Her vil det finnes dokumentasjon over svensker i Midtnorge.
Ved å besøke vår stand vil du kunne få hjelp til å søke i disse basene. Statsarkivet i Trondheim vil også være representert på vår stand.
MONTERNUMMER: 6 Balder

DIS-ÖST- www.dis-ost.se
DIS Öst bildades hösten 1988 och är en regionförening till föreningen DIS. Föreningen har nu över 3 000 medlemmar främst från Stockholms- och Uppsala län. DIS Öst bedriver en omfattande ideell verksamhet genom bland annat medlemsträffar, kurser, utflykter, utställningar samt arbete med medlemstidning och hemsida.
MONTERNUMMER: 10 Idun

EmiWeb- www.emiweb.eu/EmiWeb
EmiWeb är det första webbaserade arkivet i sitt slag i Skandinavien när det gäller in- och utvandring till och från Norden.
MONTERNUMMER:
18 Balder

Family Search - www.familysearch.org
FamilySearch har världens största släkthistoriska samling med över 2,5 miljarder uppteckningar från 126 länder sökbara på nätet. FamilySearch är en ideell organisation som sponsras av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ("mormonerna").  På www.familysearch.org kan människor från snart hela världen hitta uppteckningar som berättar om deras förfäders liv. Där kan du också utan kostnad få hjälp via forum, wiki och support dygnet runt.
MONTERNUMMER: 21 Idun

Future Position X (FPX) Gävle - www.fpx.se
Future Position X (FPX) bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk information med fokus på användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga beslut.
MONTERNUMMER: 23 Idun

Föreningen G-gruppen -www.g-gruppen.net
MONTERNUMMER:
18 Idun

Föreningen för Smedsläktsforskning - www.genealogi.se/smed
Föreningen bildades 1994 som en följd av det projekt Ulf Berggren med flera drivit sedan en tid för att utforska och ge ut Sveriges smedsläkter före 1800-talet Projektet innebär bland annat att medlemmarna aktiveras genom att så många som möjligt väljer en eller flera socknar med bruk där de registrerar alla smeder ur kyrkböckerna. Föreningen har också startat en databas för registrering av smedsläkter, SMED, och ger ut skriftserien Svenska Smedsläkter.
MONTERNUMMER: 15 Idun

Föreningen Släktdata - www.slaktdata.org
Släktdata har som mål att göra så många dataregistrerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga på nätet.

Vi tar emot dina register och sätter dessa i ett sammanhang till nytta för alla släktforskare.
Allt sker ideellt. Gå till Släktdatas monter, vi har mycket att berätta.
MONTERNUMMER: 17 Idun

Föreningen Svenska Släktkalendern - www.svenskaslaktkalendern.se
Svenska Släktkalendern (SSK) är ett uppslagsverk som i översiktsform tillhandahåller grundläggande genealogisk-biografisk information om i Sverige verksamma släkter. Det utkommer sedan 1885 med några års mellanrum mellan varje utgåva, numera vartannat år. Seriens benämning var tidigare Svensk Slägtkalender 1885–88 och Svenska Ättartal 1889–1908 samt har varit Svenska Släktkalendern sedan 1912.
MONTERNUMMER: 8 Balder

Gagnef Släktforskarförening - www.gagnefsslaktforskarforening.se
Gagnefs släktforskarförening bildad 2004 har c:a 50 medlemmar.
I samband med SFD 2012 vill vi speciellt uppmärksamma hur människor i de tre församlingarna (Gagnef, Mockfjärd och Dala-Floda) ganska ofta sökte arbete och utkomst i Gästrikland, södra Hälsingland och den allra nordligaste delen av Uppland, ibland som ett första steg vid utvandring till Amerika.
Utvandringen finns dokumenterad på 274 sidor i boken ”Dôm for tä Amerika (2007).
MONTERNUMMER: 1 Idun

Genea Murgia - http://geneamurgia.se
Genea Murgia erbjuder Söderslättsmärkta handmålade släktträd och andra genealogiska illustrationer till släkt- och historieintresserade privatpersoner och företag i hela världen.
MONTERNUMMER: 9 Balder

Genealogiska Föreningen - http://genealogi.net
Genealogiska Föreningen (GF) är Sveriges äldsta rena släktforskarförening, grundad 1933, GF är en riksförening, som har hela Sverige som arbetsområde. Över åren har föreningen skaffat sig ett ansenligt genealogiskt bibliotek och arkiv (Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek) som finns att besöka i Solna. Föreningen ger sedan 1950 ut tidskriften Släkt och Hävd.

På senare år har föreningen verkligen kunnat leva upp till sin status som riksförening genom att aktivt satsa på internet. Samlingarna registreras och digitaliseras och görs tillgängliga på föreningens hemsida. Den unika samlingen av familjenotiser från 1936 och framåt är ett bra exempel på detta, liksom det nu pågående projektet avseende Inrikes Pass.
MONTERNUMMER: 22 Balder

GeneaNet- http://sv.geneanet.org
GeneaNet grundades 1996 av entusiaster utifrån en enkel idé, vilken var att erbjuda en website på vilken släktforskare kunde dela frukterna av sin forskning med varandra. Femton år efter starten är GeneaNet Europas främsta släktforskarsite och sysselsätter ca femton personer. GeneaNet har fortfarande idag ett team som är passionerade av släktforskning.
MONTERNUMMER: 10 Balder

Gull-Maj Lindström
MONTERNUMMER: 20 Balder

Gästriklands Genealogiska förening - www.ggfx.se/
Föreningen bildades 1 februari 1984. Syftet är att främja släkt- och hembygdsforskning, stödja och inspirera medlemmar i deras forskning och ge möjlighet till utbyte av erfarenheter och resultat med varandra. Föreningen har också varit pådrivande för att få bättre möjligheter till forskning på stadsbiblioteket i Gävle.
MONTERNUMMER: 12 Balder

Hjelm Hemmingsson, Annika
Annika kommer erbjuda försäljning av antavlor.

MONTERNUMMER: 29 Idun

HomeDeco - www.homedeco.se
HomeDeco gör väggdekorationer och tänkvärda ord för väggar, insynsskydd för fönster och personlig text till brevlådan.
HomeDeco kommer att visa och sälja olika typer av släkt- och antavlor.
MONTERNUMMER: 19 Idun

Judiska Släktforskarföreningen - www.judgen.se
MONTERNUMMER: 15 Balder

 Kalmar läns Genealogiska Förening - www.klgf.com
Släktforskarföreningen i Kalmar KLGF bildades 1979 och är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen har drygt 400 medlemmar.
MONTERNUMMER: 13 Idun

Lantmäteriet - www.lantmateriet.se
Lantmäteriet är en statlig myndighet, som ligger under Socialdepartementet. De ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Hos Lantmäteriet hittar du kartor för många ändamål.
MONTERNUMMER: 27 Idun

Lappmarkens Släkt - och bygdeforskare - www.lsbf.vilhelmina.com
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare bildades 1991 och har sedan dess varit mycket aktiv med undantag för några år som föreningen varit vilande under början av 2000 talet. Efter rekonstruktion och nystart 2009-2010 är verksamheten åter i full gång kanske inte med samma omfattning som tidigare men föreningens nytillsatta styrelses intentioner är att inom kort ha full verksamhet igen.
MONTERNUMMER: 30 Idun

Lorna Nelson, Old Mill Museum - www.oldmillmuseum.org
The McPherson County Old Mill Museum & Archives is located in Lindsborg, Kansas.  This small town is also known as 'Little Sweden U.S.A.' because so many Swedish immigrants settled in the area.  The museum preserves the early history of the county through varied exhibits and in historic structures such as the 1898 Flour Mill and the 1904 World's Fair Swedish Pavilion.  Many Swedish Americans visiting Lindsborg wish to learn more about their heritage. Museum staff members assist researchers to trace their family history in the local areas as well as back to Sweden.  They also assist Swedish researchers searching for their relatives who came the U.S.
MONTERNUMMER: 14 Balder

Lundblad, Birgitta, Bokpresentation
Birgitta Lundblad presenteras sin bok om kruk- och kakelugnsmakare i Gävleborgs län. Det är första gången denna yrkesgrupp (som tillverkare) inkl gesäller kartlagts i ett helt län. Arbetet har av naturliga skäl innefattat en stor del släktforskning.
Hantverkargrupper är tyvärr allmänt ganska anonyma. På Gotland har ett liknande projekt nyligen startat och en mindre kartläggning pågår nu i Jämtland.
Monternummer: 13 Balder

 Midälva Genealogiska förening - www.genealogi.se/medelpad
MGF bildades 1979 och firade således 2009 trettioårsjubileum. MGF anordnar sammankomster med anknytning till släktforskning -t.ex föredrag och/eller diskussioner. Ibland ordnar även föreningen resor, en del längre en del kortare, då det görs studiebesök på arkiv eller intressanta institutioner.
MONTERNUMMER: 3 Idun

Old Books, Digitally Remastered - www.obdr.se
Old Books, Digitally Remastered arbetar med att digitalisera historiska dokument, böcker och tidskrifter. Det görs för att alla ska kunna ta del och läsa material som i vanligt fall kan vara svårt att få tag på, eller helt enkelt inte lånas ut till allmänheten på grund av slitaget.
MONTERNUMMER: 28 Idun

PLF Oskarshamn - www.plfoskarshamn.se
Föreningen grundades 1987 och har nu 1609 medlemmar. För att underlätta för släktforskarna finns sedan snart 20 år PLF:s databas tillgänglig, med idag över 4 730 985 poster, största delen registrerade uppgifter om födda, döda och vigda i Kalmar län.
MONTERNUMMER: 16 Balder

Riksarkivet - www.riksarkivet.se
På Riksarkivet förvaras arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Riksarkivets huvuduppgift är att se till att vårt gemensamma kulturarv bevaras och är tillgängligt för allmänheten. Riksarkivet finns på flera platser i landet.
MONTERNUMMER: 11 Idun

Riksdagsbiblioteket - www.riksdagen.se/sv
MONTERNUMMER: 6 Idun

Släkt- och bygdeforskarföreningen ENGELBREKT, Norberg www.fcnbb.se
Föreningen bildades 12/3 2005 och har sitt huvudsakliga upptagningsområde av medlemmar inom Bergslagen.
De arbetar med att tillgängliggöra primärkällorna födde, vigde och döde genom databaser som de utger genom släktforskarförbundets presentationsprogram.
MONTERNUMMER: 14 Idun

Skånes Genealogiska Förbund - www.sgf.m.se
MONTERNUMMER: 19 Balder

Storstockholms Genealogiska förening - www.genealogi.se/stockholm
StorStockholms Genealogiska Förening, SSGF, är en förening för släktforskare bosatta i Stockholm med omnejd. Oavsett var du har dina rötter är du välkommen som medlem. Flertalet av de ca 1 700 medlemmarna har sina rötter på annat håll i landet.
MONTERNUMMER:
2
Idun

Stigfinnaren/Knights förlag - www.stigfinnaren.nu
Knights Förlag ger ut lokalhistorisk litteratur från Gästrikland, Hälsingland och Uppland och samtliga förlagets 30-tal böcker och häften finns till försäljning på släktforskarmässan. På mässan finns även Stigfinnaren Arkeologi som arbetar med den lite äldre historien i södra Norrland och Mellansverige. Stigfinnaren kommer att lansera en helt ny tjänst riktad mot släktforskare inför och i samband med Släktforskardagarna i Gävle. Alla mässbesökare är välkomna till Stigfinnarens monter för demonstration av den nya tjänsten.
MONTERNUMMER: 21 Balder

Studieförbundet Vuxenskolan - www.sv.se/sv
Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder de en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturarrangemang.
Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar också med en mängd organisationer och föreningar på både nationell och lokal nivå.
MONTERNUMMER: 8 Idun

Svenska Genealogiska Samfundet - www.genealogiska-samfundet.se
Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) bildades av släktforskare från hela landet den 31 januari 2004. Samfundets ändamål är att befrämja vetenskapliga metoder i släktforskningen. För att uppnå detta ändamål skall SGS ge ut Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT), en kvalificerad tryckt tidskrift för publicering av släktforskningsresultat.
MONTERNUMMER: 8 Balder

Sveriges Släktforskarförbund - www.genealogi.se
Sveriges Släktforskarförbund (SSf) bildades 1986 och är ett sammanhållande organ för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Sveriges Släktforskarförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som verkar enligt vedertagna demokratiska principer.
MONTERNUMMER: 4 Balder

Sällskapet Släktforskarna i Sandviken - http://sandvikenslaktforskarforeningen.se
Sällskapet Släktforskarna i Sandviken är en ideell förening med gemensamt intresse för släktforskning och har verkat i Sandviken sedan 1987. Föreningen har sin plats på Sandvikens bibliotek med cirka 250 medlemmar, och cirka 30 på Facebook som ständigt ökar.
MONTERNUMMER: 5 Balder

Sällskapet Vallonättlingar - www.vallon.se
Sällskapet Vallonättlingar bildades 1938. Sällskapets syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt lands ekonomiska och kulturella liv och att stödja forskningen på detta område. Sällskapet skall även samla ättlingar till de ursprungligen invandrade vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av resterna av vallonsk kultur och skapa levande kontakt med folk, myndigheter och institutioner i Vallonien.
MONTERNUMMER: 16 Idun

Ulf Ivar Nilsson, författare - www.ulfivar.se
Sedan 1992 driver Ulf medieföretaget Ulf Ivar Nilsson AB.
När han inte skriver artiklar och böcker hjälper han företag och organisationer med opinionsbildning och frågor som rör media. Det kan gälla allt från enkla pressmeddelanden till omvärldsanalyser och övergripande strategier.
MONTERNUMMER: information kommer.

Winstons Konsultfirma - WinFamily - http://winstons.se
Winstons Konsultfirma är svensk representant för släktforskarprogrammet WinFamily som lanserades 1990 och är nu ett av de mest moderna och användarvänliga på marknaden inom sitt område.
WinFamily är utvecklat av skandinaviska släktforskare och finns på flera språk och naturligtvis på svenska.
Användargränssnittet är mycket översiktligt och intuitivt, det gör att användaren inte får några problem med att snabbt komma igång med att mata in och strukturera sina släktuppgifter.
WinFamily är så pass enkelt att använda så att även nybörjare kan använda programmet, det har även så stora möjligheter att proffsen i släktforskning får stor behållning av det.
Mer information får du på vår hemsida http://winstons.se
MONTERNUMMER: 17 Balder

Värmlands Släktforskarförening - www.varmlandsrotter.se
Värmlands Släktforskarförening bildades 1983, och har till ändamål att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning i Värmland, samt förena dem som delar detta intresse. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Under Släktforskardagarna hjälper Värmlands Släktforskarförening er med era värmländska anor, klarar de inte av det på plats- hör vi av oss via mail med resultatet!
MONTERNUMMER: 5 Idun

Värmlandsarkiv - www.regionvarmland.se
Värmlandsarkiv - Alla tiders väg till Värmland.
Värmlandsarkiv verkar som näringslivs-, region och landsarkiv för Värmlands län.
MONTERNUMMER
: information kommer.

Västgöta Genealogiska förening - www.genealogi.se/vastergotland
Föreningen bildades vid en släktforskarkonferens i Falköping 1981 och  har omkring 680 medlemmar.
Målsättningen är att öka intresset för släkt och hembygdsforskning i Västergötland och att arbeta för bildandet av lokala släktforskarföreningar i Västergötland. Föreningen ska även stödja Västergötlands forskare och föreningar.
MONTERNUMMER: 11 Balder

Västra Mälardalens Släktforskare - Köping - www.vmsf.se
Västra Mälardalens Släktforskare är en förening som bildades 2001. Den har nu i början av 2012 över 380 medlemmar. Föreningen har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping, Arboga och Kungsör.

MONTERNUMMER: 4 Idun

Sök

Huvudsponsor

Annonsörer (2)

Arkiv Digital online

Samarbetspartner

Huvudarrangörer

Vill du annonsera här?

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hämta annonsprislista - klicka här!

Hämta beställningsblankett för annonser - klicka här!

Det är inte längre möjligt att beställa annons i programkatalogen.