Skriv ut

Föredragshållare

Anneli Andersson och Anna-Lena Hultman berättar
om sina mångåriga kontakter med svenskättlingar i USA bild
och erfarenheter från SwedGenTour, föreläsningar,
gravstensfotograferingar och svenskamerikanska
kyrkböcker. Det blir också en kort presentation av den svenska Gravstensinventeringen på Rötter.

Anneli arbetar sedan 20 år på Melleruds Museum där hon förestår släktforskningsverksamheten.
Anna-Lena är mångårig medarbetare hos Sveriges släktforskarförbund och projektledare för
"Namn åt de döda" och "Gravstensinventeringen"

Föredragsämne: I spåren av utvandrarna – vad finns kvar idag?

Föredrag 1
Datum
: lördag 25 augusti
Tid
& plats: 16.00-16.45, Sal 1

Föredrag 2

Datum
: söndag 26 augusti
Tid
& plats: 10.00-10.45, Sal 2
Läs mer om Anna-Lena Hultmans och Anneli Anderssons arbete - klicka här!
Besök Gravstensinventeringen - klicka här!

Lars Berggrund är numera pensionär. Har har arbetat som
samhällsplanerare i Göteborg och i ledningen för Banverket/bild
Trafikverket. Är civilingenjör från Chalmers. Han har intresserat
sig mycket för vad järnvägen betydde för samhällsutvecklingen
i stort och för människors möjlighet att resa.

Föredragsämne: Tidsbarriären krossad! –
Hur  järnvägen revolutionerade svenskarnas resande

Datum
: lördag 25 augusti
Tid & plats: 15.00-15.45, Valhall

Tomas Bornestaf var den siste översten vid I14, som nu är Gävle Högskola.bild

Föredragsämne:
Regementets historia

Datum
: lördag 25 augusti

Tid & plats: 12.00-12.45, Sal 1

Läs artikel om soldathem i Gefle Dagblad - klicka här!

Gösta Carlestam är nu pensionär men har arbetet som byggforskare
och docent KTH, han är även medlem i författarförbundet.

Föredragssämne:Vad kan gamla släktbilder berätta?
- ett bidrag till släktforskningens teori och praktik.

Datum
: lördag 25 augusti
Tid & plats:13.00-13.45, Sal 2
Läs mer om Göstas arbete - klicka här!

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan. Han är
dessutom historiker och författare och har skrivit ett antal populär-
vetenskapliga böcker och artiklar om Sveriges historia och militärhistoria.
Lagom till Släktforskardagarna kommer han ut md en bok om
soldatforskning.

Föredragssämne: Soldatforskning - finn dina militära förfäder.
Ämnesbeskrivning:
Utifrån sin nyutkomna bok om Soldatforskning
ger Lars Ericson Wolke mängder av tips för släktforskare med militära förfäder. Vilka källor finns det, och vilka möjligheter och fallgropar ska jag som forskare beakta? I föreläsningen  behandlas inte bara indelningsverkets soldater
och båtsmän (1682-1901), utan också 1500-talets knektar, 1600-talets utskrivna bondpojkar och 1800- och 1900-talens värnpliktiga.

Datum: lördag 25 augusti
Tid & plats:
14.00-14.45, Valhall
Läs mer om Lars Ericson Wolke www.ericsonwolke.se - klicka här!

Geoffrey Fröberg Morris Fil. Kand. i filosofi, arkivarie vid
Skandinaviska avdelningen hos FamilySearch - Family History
Library i Salt Lake City, Utah, USA. Sedan år 2000 jobbar
Geoffrey som specialist i Skandinavisk forskning hos History Library

Föredragsämne: Vad var det som lockade emigranterna till de
olika platsarna uti Amerika?bild
Ämnesbeskrivning: Migration är en utmaning för alla släktforskare.
I USA är det stora problem eftersom immigranten kunde fara vart
han ville inom landet när han väl klivit av båten. Ingen behövde
tala om för myndigheterna var deras slutliga destination var.
För att lösa dylika problem så hjälper det att veta varför individen
emigrerade. Individen kanske sökte efter land som var tillgängligt
att bruka, arbete vid pågående rekonstruktion efter inbördeskriget,
arbete inom staternas olika utvidganden och många andra olika
arbetstillfällen, som var beroende av olika ekonomiska villkor inom
landet. Denna presentation kommer att fokusera på vad som lockade och
drog människorna till de olika platserna inom USA mellan 1865 – 1940.

Datum: lördag 25 augusti
Tid & plats:
10.00-10.45, Sal 1
Läs mer om Geoeffrey Fröberg Morris - www.familysearch.org - klicka här!

bild

Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och nyutnämnd hedersdoktor vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet.
Hon är en flitigt anlitad föredragshållare, men har även en bakgrund som TV-producent. Många har följt hennes historiska dokumentärfilmer "Germaner" och "Den keltiska gåtan", om föreställningar om folk, etnicitet och härkomst i Europa, som har sänts åtskilliga gånger i SVT. Men det är författandet av historiska fackböcker som ligger henne varmast om hjärtat. Här tar hon avstamp i sina båda senaste böcker ”Försvunnen värld”, om de stora arkeologiska utgrävningarna inför nya E4:an genom Uppland, och ”Det rena landet”, om den gamla svenska rasforskningen och läran om det unika Sverige: ett land som ingen reste till.

Föredragsämne:Om konsten att uppfinna sina förfäder

Datum
: lördag 25 augusti
Tid & plats: 11.00-11.45 Valhall
Läs mer om Maja Hagerman - www.majahagerman.se - klicka här!

Bo Hazell, författare och journalist har forskat om resandefolket i 20 år
som lett till flera radio- och teveprogram och boken “Resandefolket –
från tattare till traveller” som kom ut i en kraftigt omarbetad och utökad
upplaga 2011. Han har haft c:a 160 föreläsningar och utnämnts till
Årets Folkbildare.bild

Föredragsämne:Resandefolkets resor i tid och rum
Ämnesbeskrivning: De resande, som förr kallades “tattare”, lämnade Indien på 1000-talet och har vandrat från land till land varifrån de tog med nya ord i romanin tills de kom till Sverige år 1512. Även här har de tvingats leva på vägarna eftersom myndigheterna drev iväg dom då de vistats mer än 3 veckor på en och samma plats. Trots 500 års förföljelser har de bevarat sin kultur och sitt språk. Föreläsning om resandefolket i Sverige och även om Travellers i andra länder i Europa.

Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 14.00-14.45, Sal 2

Hans Hanner är styrelsemedlem i Genealogiska Föreningen och ansvarigbild
för föreningens projekt "Inrikes pass".

Föredragsämne: Inrikes pass.
Ämnesbeskrivning: Inrikes pass fanns i Sverige under åtminstone 300 års tid och upphörde 1860, då passkravet togs bort både för inrikes och utrikes resor. En ambitiös passadministration har resulterat i en stor mängd handlingar framför allt från 1800-talet, handlingar som få forskare har använt. Hans Hanner berättar om Genealogiska Föreningens projekt att digitalisera arkivmaterial kring äldre tiders resande i stort och att upprätta ett sökbart personregister.

Datum
: lördag 25 augusti
Tid
& plats: 11.00-11.45, Sal 1
Läs mer om Hans Hanners föredrag på www.wms.se - klicka här!

Niklas Hertzman arbetar på ArkivDigital. Började släktforska på gymnasiet
och har släktforskat mer än halva sitt liv. Just för tillfället blir det inte så
mycket tid till egen släktforskning utan all tid går åt till att göra material
tillgängligt i ett bra och läsbart skick.

Föredragsämne: ArkivDigital visar och berättar om hur man släktforskar
på bästa sätt
Ämnesbeskrivning: Släktforskare är nyfikna av naturen. Sedan 1950-talet har det varit möjligt att forska i kopior av handlingarna,
först på mikrofilm, sedan mikrokort och därefter digitaliserat via olika abonnemang. Men det är först nyligen som man kan läsa vad det
verkligen står om våra släktingar. Med hjälp av ArkivDigitals färgbilder
är de svarta och i många fall oläsliga kopiorna historia. Nu kan vi släktforskare läsa och stilla vår nyfikenhet i kyrkoböcker, domböckerna, bouppteckningarna, mantalslängder och en massa andra spännande handlingar. Niklas visar och berättar om vad du hittar för material i ArkivDigital och bjuder säker på någon nyhet också.

Föredrag 1
Datum: lördag 25 augusti

Tid & plats: 14.00-14.45, Sal 2

Föredrag 2

Datum: söndag 26 augusti
Tid & plats: 11.00-11.45, Valhall
Besök ArkivDigitals hemsida - klicka här!

Ingvar Henricson har forskat om svensk transocean sjöfart i 35 år
och skrivit böcker som "Inte bara en skepparhistoria", "Mister Agent,
we are sinking!" och "Drömmar om seglande skepp" och tillsammans bild
med Hans Lindblad "Tur och retur Amerika". Han var med och byggde
en kopia av ett segelfartyg från 1800-talet här i Gävle, den sägen-
omspunna Briggen "Gerda".

Föredragsämne: Sjömannen som blev karnevalsgeneral i New Orleans
och andra svenska emigrantöden

Datum
: lördag 25 augusti
Tid och plats: 14.00-14.45, Sal 1
Läs mer om Ingvar Henricson - besök www.gavledraget.se - klicka här!

Anna-Lena Hultman och Nina Wikström
Anna-Lena är mångårig medarbetare hos Sveriges Släktforskarförbund
och projektledare för "Namn åt de döda" och
"Gravstensinventeringen" bildkommer att föreläsa
tillsammans med Nina Wikström, webbutvecklare hos
Sveriges Släktforskarförbund.

Föredragsämne: Sveriges Släktforskarförbund -
utbud och tjänster Anna-Lena Hultman och
Nina Wikström visar nyheter på Internet-
tidningen Rötter – bl.a. nya Porträttfynd,
Gravstensinventeringen, Konsulatsarkiv, Wiki-Rötter mm.
Det blir också en titt in i framtiden och presentation av planerade projekt.

Datum: lördag 25 augusti
Tid och plats: 11.00-11.45, Sal
Besök Rötter och utforska mer - www.genealogi.se - klicka här!

Torsten Johansson är enhetschef för Biblioteksavdelningen på Kungliga Biblioteket.

Föredragsämne: Släktforska i digitala historiska dagstidningar
Ämnesbeskrivning: Dagstidningar har i alla tider hört till det mest
efterfrågade materialet på KB. Digidaily är ett utvecklingsprojekt där
Riksarkivet, Kungliga biblioteket och bildMittuniversitetet tillsammans
utvecklar rationella metoder och processer för digitalisering av dagstidningar.

Finansiärer är EU:s strukturfonder i Mellersta Norrland, Riksarkivet,
Kungliga biblioteket, Mittuniverstitetet, Schibsted Sverige och
Länsstyrelsen i Västernorrland

Föredrag 1
Datum: lördag 25 augusti
Tid & plats
: 10.00-10.45, Sal 2

Föredrag 2
Datum: söndag 26 augusti
Tid & plats
: 11.00-11.45, Sal 2

Ingrid Karlsson är arkivarie på Krigsarkivet där hon bland annat arbetar
med forskarservice och är flitig med visningar och utbildning för släktforskare.bild

Föredragsämne: Hon ville leva och dö vid sin mans sida - kvinna i fält 1809
Ämnesbeskrivning: I Krigsarkivets gömmor stöter man på många personliga öden. Ett fascinerande sådant är historien om en ung kvinna
som 1809 beslöt att följa sin man ut på slagfältet. Det finns en mytbildning kring denna person, men genom att följa henne genom en stor mängd olika källor har arkivarie Ingrid Karlsson rett ut en del oklarheter och dessutom hittat nya intressanta fakta.

Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 13.00-13.45, Sal 1

Bengt Kjellson arbetar som generaldirektör för
Lantmäteriet sen juli 2011. Han var tidigare chef för Fastighets-
inskrivningsverksamheten i Lantmäteriet. Bengt har utöver sin tjänst bild
som generaldirektör även andra uppdrag. Han är ordförande i europeisk
organisation Eulis som driver en gemensam portal i Europa för fastighetsinformation,ordförande i IFF Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet
och medlem i e-delegationen. Är utbildad jurist i Uppsala.

Föredragsämne: Lantmäteriet då, nu och i framtiden

Datum: söndag 26 augusti

Tid & plats: 12.00-12.45, Sal 2
Läs mer om Bengt Kjellsson - besök www.lantmateriet.se - klicka här!

Bengt-Olof Käck: Bengt-Olof Käck är lantmätare, utbildad vid
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han var under ett antal år
ledare för Lantmäteriets projekt Digitala Arkiv. Det är ett utvecklingsprojekt
som lett till digitalisering av lantmäteriarkiven och gjort dem
tillgängliga på Internet.

bildBengt Olof Käck är före detta chef för Metria, som fram till förra året var Lantmäteriets affärsdivision. Han har också varit Förrättningslantmätare
och Överlantmätare. Nu är han pensionerad men fortfarande verksam med frågor som rör arkiv och äldre tiders Lantmäteriverksamhet.
Senaste åren har han rest mycket runt i landet och presenterat Lantmäteriets digitala arkiv för en stor mängd föreningar och
sammanslutningar som sysslar med släktforskning och lokal historia.

Föredragssämne: Hur Laga skiftet förändrade Sverige

Datum
:
lördag 25 augusti
Tid & plats: 16.00-16.45, Valhall
Läs artikeln om historiska kartor- klicka här!

Leonora Lynam är arkivarie vid MCPherson County Museum i
Lindsborg, Kansas, USA och har en akademisk examen i historia.
Hon har erfarenhet av att forska efter egna svenska rötter och
tycker om att hjälpa andra forskare att finna familjekopplingar bild
både i Kanas och i Sverige. Hon leder för närvarande ett projekt
som syftar till att dokumentera svenska bosättningar i Kansas och
göra ännu fler register tillgängliga för forskare.

Arkivet hos County Museum i Lindsborg innehåller dokument från lokala myndigheter, skolor, kyrkor och andra organisationer. Eftersom många svenska emigranter slog sig ned i Kansas är arkivens samlingar av intresse för både amerikanska och svenska släktforskare.

Föredragsämne: När Internet inte räcker - hur du söker information om svenskar i födelse-, vigsel-, och dödregister i USA?
Hur gör du som släktforskare i Sverige, om du behöver information från amerikanska arkiv/myndigheter rörande svenskar som har flyttat till USA? Hur går du till väga för att få dessa uppgifter skickade till dig? Vad behöver du veta och hur gör du för att få tag på rätt person eller organisation i USA? Vad behöver dessa förinformation från dig för att kunna hjälpa dig? Föredraget hålls på engelska

Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 12.00-12.45, Sal 1

Lorna Nelson är chef för McPherson County Museum i Lindsborg, Kansas, USA.
Hon har akademiska examina i historia och i museiadministration.
Hon leder arbetet med museets samlingar, utställningar och offentliga program. Samlingarna innehåller många föremål, som utgör svenskt arv från området. Nyligen utvecklade hon en utställning om den svenska immigrationen till centrala Kansas.
Lorna har också medverkat i utvecklingen av forskningservice för att underlätta för svensk-amerikaner att finna sina förfäder. Lorna har själv erfarenhet av hur roligt det är att hitta egna rötter i Sverige.
Hon assisterar genealoger i både USA och Sverige för att dessa ska göra egna upptäckter.

Föredragsämne: Hur man söker information om fastigheter i USA. Föredraget hålls på engelska

Datum: lördag 25 augusti

Tid & plats: 13.00-13.45, Sal 1

Synnöve Nilsson är en populär föreläsare från Göteborg med lång
erfarenhet av emigrationsforskning. Hon har hållit bildmånga kurser
i ämnet och anlitas ofta av studieförbund och släktforskarföreningar.
Hon är väl bevandrad i FamilySearch och har delat med sig av
sina erfarenheter under många års släktforskardagar.

Föredragsämne:FamilySearch som emigrationsforskningsverktyg
Synnöve Nilsson visar i föredraget några sätt som hon med hjälp av FamilySearch har funnit egna släktingar i USA. Hennes exempel går
också att tillämpa vid emigration till andra delar av världen. Idag finns över 2,5 miljarder namn från 126 länder sökbara på www.familysearch.org. Med hjälp av frivilliga indexerare utökas samlingen med över två miljoner poster varje dag. 

Datum: söndag 26 augusti

Tid & plats: 14.00-14.45, Sal 1

Ulf Ivar Nilsson driver företaget Ulf Ivar Nilsson AB och han hjälper
även företag och organisationer med opinionsbildning och frågor bild
som rör media.

Föredragsämne: Gävle - den moderna staden från medeltiden 

Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 10.00-10.45, Valhall
Läs mer om Ulf Ivar Nilsson - klicka här!

Anders Nordström är sedan 2003 direktör för Riksarkivet SVAR
och kommer tidigare från IT/Telekombranschen, där han varit verksam
i olika befattningar samt i eget konsultföretag.

Föredragsämne:Tillgång till Riksarkivets nätbaserade arkivinformation
Ett av Riksarkivets viktigaste mål är att öka användningen av arkiven
och förbättra tillgängligheten genom modern teknik, pedagogisk
förhållningssätt och kreativa partnerskap.
Anders Nordström informerar om Riksarkivets Digitala forskarsal och
visar ett urval av alla de arkiv och söktjänster som  finns tillgängliga där.

Datum
: lördag 25 augusti
Tid & plats: 15.00-15.45, Sal 2

Hans Lindblad bor i Gävle och har varit riksdagsledamot för
Folkpartiet mellan åren 1969-70, 1976-82, 1985-92. Han är bild
nu mera medarbetare vid Gefle Dagblad och har varit det sedan
1966. Hans är även initiativtagare till lmigrationsåret 1996.

Föredragsämne: Gävleborg ledde Amerikautvandringen

Datum
: 25 augusti
Tid & plats: 15.00-15.45, Sal 1

Stefan Nordin är fristående Väghistoriker genom fyrtiofem
års enträget arbete i fält och arkiv. Forskningen har i första
hand inriktats på Skjuts- och Gästgiverinäringarna  och Milstolparbild
med främst  Länsstyrelser och Vägverket som uppdragsgivare.
Stefan har författat  två egna böcker, femton rapporter och
medverkat med avsnitt och artiklar i ett tjugotal publikationer
både i Sverige och Danmark.   
Stefan brukar skämtsamt skryta med att han åkt på lika många
och samma vägar som Linné.

Föredragsämne: Resandets Tjänare

Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 12.00-12.45, Valhall
Läs mer om Milstolpar och Väghistorisk forskning - klicka här!Irja Olsson har arbetat som journalist och varit reporter på bild
Sveriges Radio och är numera författare. Hon är finskt krigsbarn.

Föredragssämne: Finska krigsbarn söker sina rötter

Datum: lördag 25 augusti

Tid & plats: 12.00-12.45, Sal 2
Läs om Irjas arbete - Hög tid för krigsbarnets berättelse - klicka här!

Ann-Louise Paulsson har arbetar på Ancestry.se och har släktforskat
i 15 år. 

Föredragsämne: Släktforska med Ancestry.se
Ämnesbeskrivning: Föreläsningen kommer att handla om
hur man använder Ancestry.se för att söka i de svenska kyrkböckerna,bild
i namnindexerade födelseuppgifter och andra samlingar.
Vi visar även hur man enkelt bygger släktträd på Ancestry.se och
hur man med hjälp av tips i släktträden kan hitta nya släktingar både
i Sverige och i andra länder.

Föredrag 1
Datum
: lördag 25 augusti
Tid & plats: 13.00-13.45, Valhall

Föredrag 2
Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 14.00-14.45, Valhall

Besök Ancestry.se - klicka här!

Ted Rosvall är en svensk kyrkomusiker, föreläsare och
släktforskare, som åren 2000-2008 var ordförande
i Sveriges Släktforskarförbund.bild
Han har utgivit det genealogiska verket Bernadotteättlingar
(1992, ny utökad upplaga 2010), Emigrantforskning (2009,
i samarbete med Anna-Lena Hultman), samt kåserisamlingen
Teds tankar (2010). Han har också medverkat i de flesta av
SVT:s släktforskningsprogram "Vem tror du att du är?" På det
egna förlaget Rosvall Royal Books har Ted Rosvall givit ut ett
tjugotal genealogier, biografier och bildalbum om Europas furstehus,
däribland Royalty before the wars, Royalty between the wars, Royalty after the wars,
The Unknowns Habsburgs, The Grand Dukes of Oldenburg.

Föredragsämne: Hur jag fann min ryska släkt. Svenskarna i S:t Petersburg och Baku

Datum
: lördag 25 augusti
Tid & plats
: 12.00-12.45, Valhall

Peter Sjölund är ordförande i Härnösands Släktforskare.
Som en av de första släktforskarna i Sverige har Peter börjat nyttja den
nya spännande DNA-tekniken i släktforskningen. Med ett enkelt DNA-prov bild
har han hittat och fått kontakt med flera nya släktingar, bl a i USA, och
kunnat hjälpa andra släktforskare bekräfta eller avfärda släktmyter om okända fäder. Dessutom kommer Peter att berätta om hur han, med hjälp
av spåren som finns lagrade i vårt DNA, kunnat spåra sina anfäders migration över jorden -ända från Afrika för 60 000 år sedan till där släkten finns idag.

Föredragsämne: Så släktforskar du med hjälp av DNA

Föredrag 1
Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 10.00-10.45, Sal 1

Föredrag 2
Datum
:
söndag 26 augusti
Tid & plats: 13.00-13.45, Sal 2

Carina Strömberg är ordförande i Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.
Hon var tidigare direktör för Riksarkivet/SVAR och landsarkivarie vid
Riksarkivet/landsarkivet i Härnösand.

Föredragsämne: Nybyggare i Lapplandbild
Ämnesbeskrivning
: Nybyggare kom till Lappland främst under
1700- och 1800-talen, lockade av förmåner såsom skattefrihet
och frihet från militärtjänst. De bröt mark i oländig terräng och
grundade inlandets byar och samhällen. Många av deras ättlingar
bor fortfarande kvar, medan andra emigrerade till Amerika eller flyttade söderut i landet.

Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 11.00-11.45, Sal 1

Annette Torensjö är född och uppvuxen i Nässjö, Småland.
Fil. kand. i historia från Uppsala universitet. Började arbeta vid
Lantmäteriets ortnamnssektion 1987 och är sedan 2001 chef
för denna verksamheten. Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet
och i detta uppdrag ingår att fatta beslut om ortnamn i fastighets-
registret och på de allmänna kartorna, samordna den statliga ortnamns-
verksamheten och Ortnamnsrådet. Vår rådgivningsverksamhet är central
och här har vi kontakt med både myndigheter, kommuner och privatpersoner.
bild

Föredragsämne:Vad berättar ortnamnen om din rötter
Ämnesbeskrivning: Jag kommer att i mitt föredrag presentera olika metoder att använda våra ortnamn för att få hitta information om vår historia och jag kommer även att presentera några viktiga digitala källor att använda i detta arbete.

Datum: lördag 25 augusti

Tid & plats: 16.00-16.45, Sal 2
Läs mer om Anette Torensjös arbete - klicka här!

PhD Maud Wedin är kulturgeograf med skogsfinnar som specialämne.
Hon disputerade vid Universitetet i Trondheim 2007, med avhandlingen
Den skogsfinska kolonisationen i Norrland. Hon har publicerat ytterligare
ett antal skogsfinska monografier och artiklar samt varit redaktör för
antologier och rapporter.

Maud har varit ordförande för nätverket FINNSAM
(Finnbygder i Samverkan) bildsedan starten sedan 1992
och är även webmaster för hemsidan www.finnsam.org.

Hon har medverkat i ett flertal skogsfinska projekt.
För närvarande ansvarar hon för ett  VR-finansierat projekt om assimilationsprocesser bland skogsfinnar vid HVC, Uppsala
Universitet samt är delaktig i projekt för att främja och stärka
det nordiska samarbetet kring skogsfinsk forskning.

Maud har även ett bokförlag, Finnbygdens Förlag, www.finnbygden.se.

Föredragsämne: Skogsfinnarna i Skandinavien - en resa i tid och rum genom 400 år

Datum
: söndag 26 augusti
Tid & plats: 13.00-13.45, Valhall
Besök Finnbygdens Förlag - klicka här!

Sök

Huvudsponsor

Annonsörer (2)

Arkiv Digital online

Samarbetspartner

Huvudarrangörer

Vill du annonsera här?

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hämta annonsprislista - klicka här!

Hämta beställningsblankett för annonser - klicka här!

Det är inte längre möjligt att beställa annons i programkatalogen.